Henrik Rothe

Henrik Rothe

CV

  • Generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund 1995-
  • Dommer i Slagelse 1989-95
  • Dommerfuldmægtig/retsassessor 1978-89
  • Sekretariatsleder, Vestsjællands Amtskommune 1975-78
  • Amtsfuldmægtig, Vestsjællands Statsamt 1974-75