William Rentzmann

William Rentzmann

William Rentzmann, cand.jur., er beskæftiget som Direktør for Kriminalforsorgen, der ligger under Justitsministeriet.

Herudover er han bl.a. censor ved Århus Universitet.

CV

  • Formand for Dansk Kriminalistforening
  • Medlem af bestyrelsen for Borgervennen af 1788
  • Medlem af repræsentantskabet for Kofoeds Skole
  • Medlem af Straffelovrådet
  • Rådet for Grønlands Retsvæsen
  • Tidligere ansættelser
  • Direktør for Civilretsdirektoratet
  • Forbundsformand for DJØF
  • Formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP)
  • Reserveofficer ved Den Kongelige Livgarde
Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.