Michael Rekling

Michael Rekling

CV

  • Medlem af Advokatrådet 1997-
  • Manuduktør i obligationsret, Københavns Universitet 1985-88
  • Sekretær for Justitsministeriets Rentelovsudvalg 1986-88
  • Sekretær for Justitsministeriets Købelovsudvalg 1985-88
  • Fuldmægtig i Justitsministeriet, Departementet 1981-88
  • Cand.jur. (Københavns Universitet) 1981