Kirsten Reimers-Lund

Kirsten Reimers-Lund

Advokat Kirsten Reimers-Lund (f. 1949) er partner i et større advokatfirma i København og har møderet for Højesteret.

Hun har gennem sin studietid og gennem sit advokatvirke specialiseret sig i familie- og arveret.

Medlem af Advokatrådet 1995-2001, formand for Advokatrådets fagudvalg for familie- og arveret 1995-2001, formand for Advokaternes understøttelsesfond 1996-2001, medlem af Københavns Advokatforenings bestyrelse 1990-1995, leder af mødrehjælpens retshjælp 1989-1999, medlem af bestyrelsen i Inge Fischer Møllers fond, medlem af Justitsministeriets Arvelovsudvalg 2001.

Udover at rådgive og i høj grad føre retssager omring familie- og arveret, har hun skrevet bøger og artikler vedrørende familieretlige emner.

Kirsten Reimers-Lund benyttes i høj grad som faglig rådgiver, således at hun i en 6-årig periode har siddet i Advokatrådet med ansvaret for det familie- og arveretlige. Hun er også en meget benyttet underviser for såvel advokater som dommere.