Merete Preisler

Merete Preisler

Bøger af Merete Preisler

Helbredsoplysningsloven med kommentarer

Helbredsoplysningsloven med kommentarer

af Merete Preisler

Denne udgivelse er bygget op som en traditionel lovkommentar. I mangel af retspraksis bygger lovkommentaren primært på lovens forarbejder og bemærkninger, Gentestudvalgets betænkning nr. 1269/1994, samt Helbredsoplysningsrådets 2 årsredegørelser.

Udgave 1 1999 | 101 sider | ISBN 9788757401165

Pris DKK 460,00
Medl. DKK 368,00