Claus Kaare Petersen

Claus Kaare Petersen

Claus Kaare Petersen, cand.jur., er beskæftiget som mediator og advokat.

Han er certificeret mediator og voldgiftsdommer, og beskæftiger sig hovedsageligt med meditation inden for internationale erhvervstvister.