Frank Pedersen

Frank Pedersen

Cand.oecon. fra Aarhus Universitet, 1973

Administrationschef hos CREDIN, Juelsminde, 1973-1975

Adjunkt ved Handelshøjskoleafdelingen i Sønderborg, 1975-1978

Lektor i finansiering ved Handelshøjskolen i Århus, 1978 -

Gæstelærer ved University of San Diego, 1990

Gæstelærer ved University of Oregon, 1993

Forfatter til en række artikler og bøger om aktier