Finn Olesen

Finn Olesen

CV

  • Censor ved Ålborg og Århus Universitet
  • Lektor i Nationaløkonomi ved HHS
  • Ekstern lektor ved Odense Universitet
  • Cand.oecon (Århus Universitet) 1984