Ruth Nielsen

Ruth Nielsen

Ruth Nielsen, cand.jur., dr.jur., er professor i erhvervsret ved Juridisk Institut, CBS.

Hendes primære forskningsinteresser er EU-ret, kontraktsret, arbejdsret og retsteori

Bøger af Ruth Nielsen

EU's udbudsregler

EU's udbudsregler

– i dansk kontekst

af Grith Skovgaard & Ruth Nielsen

Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014.

Udgave 2 2017 | 956 sider | ISBN 9788771980295

Pris DKK 706,50
Medl. DKK 565,20

Retskilder og retsteorier

Retskilder og retsteorier

af Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen

Titlen gennemgår og analyserer retskilder og retsdogmatisk fortolkning samt centrale retsteorier.

Udgave 5 2017 | 510 sider | ISBN 9788771981421

Pris DKK 585,00
Medl. DKK 468,00

EU's udbudsregler

EU's udbudsregler

- i dansk kontekst

af Grith Skovgaard & Ruth Nielsen

Denne bog handler om udbud af offentlige kontrakter i Danmark og EU med hovedvægten på EU-reglerne, herunder EU’s udbudsdirektiv fra 2014.

Udgave 2 2017 | 956 sider | ISBN 9788757437676

Pris DKK 785,00
Medl. DKK 628,00

Retskilder og retsteorier

Retskilder og retsteorier

af Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen

Titlen gennemgår og analyserer retskilder og retsdogmatisk fortolkning samt centrale retsteorier.

Udgave 5 2017 | 510 sider | ISBN 9788757437645

Pris DKK 650,00
Medl. DKK 520,00

Dansk arbejdsret

Dansk arbejdsret

af Ruth Nielsen

Denne bog er en videreførelse af Lærebog i Arbejdsret af samme forfatter. Dansk Arbejdsret giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige udvikling.

Udgave 3 2016 | 789 sider | ISBN 9788757436242

Pris DKK 875,00
Medl. DKK 700,00

Ligestillingslovene bind 2

Ligestillingslovene bind 2

Ligestillingslovene bind 2

af Agnete L. Andersen, Trine Hougaard, Ruth Nielsen, Kirsten Precht, Maria Rasmussen & Christina D. Tvarnø

Med udgivelsen af dette andet bind er alle love inden for ligestillingsloven kommenteret og opdateret.

Udgave 07 2016 | 0 sider | ISBN 9788757497311

Pris DKK 1449,00
Medl. DKK 1159,20

Ligestillingslovene bind 2

Ligestillingslovene bind 2

Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven mm.

af Agnete L. Andersen, Trine Hougaard, Ruth Nielsen, Kirsten Precht, Maria Rasmussen & Christina D. Tvarnø

Med udgivelsen af dette andet bind er alle love inden for ligestillingsloven kommenteret og opdateret.

Udgave 07 2016 | 813 sider | ISBN 9788757431858

Pris DKK 1610,00
Medl. DKK 1288,00

Ligestillingslovene bind 1

Ligestillingslovene bind 1

Forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven mv.

af Agnete L. Andersen, Ruth Nielsen, Kirsten Precht & Christina D. Tvarnø

Denne kommentar gennemgår første bind af ligestillingslovenes grundbegreber, hvilke i denne udgave er yderligere uddybede.

Udgave 07 2015 | 768 sider | ISBN 9788757497304

Pris DKK 1125,00
Medl. DKK 900,00

Ligestillingslovene bind 1

Ligestillingslovene bind 1

Forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven mv.

af Agnete L. Andersen, Ruth Nielsen, Kirsten Precht & Christina D. Tvarnø

Denne kommentar gennemgår første bind af ligestillingslovenes grundbegreber, hvilke i denne udgave er yderligere uddybede.

Udgave 07 2015 | 768 sider | ISBN 9788757431841

Pris DKK 1250,00
Medl. DKK 1000,00

European Legal Method

European Legal Method

- towards a New European Legal Realism?

af Ulla Neergaard (red.) & Ruth Nielsen (red.)

This present book is a result of international research conferences as a part of the research project dealing with ”Towards a European Legal Method: Synthesis or Fragmentation?”.

Udgave 1 2013 | 240 sider | ISBN 9788757431254

Pris DKK 350,00
Medl. DKK 280,00

EU Labour Law

EU Labour Law

af Ruth Nielsen

Denne bog giver en systematisk fremstilling af gældende EU-arbejdsret.

Udgave 2 2013 | 553 sider | ISBN 9788757496147

Pris DKK 882,00
Medl. DKK 705,60

EU Labour Law

EU Labour Law

af Ruth Nielsen

Denne bog giver en systematisk fremstilling af gældende EU-arbejdsret.

Udgave 2 2013 | 553 sider | ISBN 9788757425666

Pris DKK 980,00
Medl. DKK 784,00

European Legal Method

European Legal Method

- in a Multi-Level EU Order

af Ulla Neergaard (red.) & Ruth Nielsen (red.)

The book examines the extent to which it is possible to identify a coherent legal method that may be applied when analysing the multi-level legal EU order.

Udgave 1 2012 | 336 sider | ISBN 9788757428681

Pris DKK 450,00
Medl. DKK 360,00

Contract Law in Denmark

Contract Law in Denmark

af Ruth Nielsen

This practical analysis of contract law in Denmark has its point of origin from the renowed multi-volume ”International Encyclopedia of Laws”. The book covers all aspects of the subject.

Udgave 2 2012 | 232 sider | ISBN 9788757426076

Pris DKK 475,00
Medl. DKK 380,00

E-Handelsret

E-Handelsret

af Ruth Nielsen & Søren Sandfeld Jakobsen

Denne udgivelse giver en opdateret fremstilling af e-handelsretten. I forhold til tidligere udgaver af bogen, der særligt fokuserede på e-handelsdirektivet og e-handelsloven, er fokus i denne udgave bredere i lyset af, at udviklingen har vist, at andre retskilder spiller en mindst lige så stor rolle i forbindelse med e-handel.

Udgave 3 2011 | 488 sider | ISBN 9788757421187

Pris DKK 650,00
Medl. DKK 520,00

E-Handelsret

E-Handelsret

af Søren Sandfeld Jakobsen & Ruth Nielsen

Denne udgivelse giver en opdateret fremstilling af e-handelsretten. I forhold til tidligere udgaver af bogen, der særligt fokuserede på e-handelsdirektivet og e-handelsloven, er fokus i denne udgave bredere i lyset af, at udviklingen har vist, at andre retskilder spiller en mindst lige så stor rolle i forbindelse med e-handel.

Udgave 3 2011 | 488 sider | ISBN 9788757494662

Pris DKK 256,50
Medl. DKK 205,20

The Role of Courts in Developing a European Social model

The Role of Courts in Developing a European Social model

- Theoretical and Methodological Perspectives

af Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.) & Lynn M. Roseberry (red.)

This book brings together essays on the trends in the development of the European courts' role(s) in developing a European Social Model.

Udgave 1 2010 | 356 sider | ISBN 9788757421729

Pris DKK 450,00
Medl. DKK 360,00

EU-Arbejdsret

EU-Arbejdsret

af Ruth Nielsen

Denne bog indeholder en systematisk gennemgang af EU-arbejdsretten. Først behandles hovedlinjer i udviklingen og EU-arbejdsrettens kildemateriale, herunder den historiske udvikling. Der er lagt særlig vægt på kollektiv arbejdsret, på reglerne om information, høring og medarbejderindflydelse og på udvidelsen af de EU-retlige diskriminationsforbud til at omfatte forskelsbehandling af en række andre grunde end køn og nationalitet.

Udgave 4 2006 | 0 sider | ISBN 9788757414592

Pris DKK 680,00
Medl. DKK 544,00

Arbejdsmiljøret

Arbejdsmiljøret

af Ruth Nielsen

Bogen foreligger nu i en 3. revideret udgave. Siden udgivelsen af første udgaven, er der sket meget store ændringer i den retlige regulering af arbejdsmiljø.

Udgave 3 2004 | 239 sider | ISBN 9788757410679

Pris DKK 360,00
Medl. DKK 288,00

Europæisk arbejdsret

Europæisk arbejdsret

af Ruth Nielsen

Bogen belyser de arbejdsretlige sider af den europæiske sociale model. Denne bygger for så vidt angår det juridiske aspekt på den europæiske arbejdsretstradition, som den er udviklet fra den tidlige industrialisering i det 19. århundrede til begyndelsen af det 21. århundrede. I denne bog lægges hovedvægten på perioden efter EF/EU's oprettelse for knap 50 år siden og den nærmeste fremtid.

Udgave 1 2003 | 499 sider | ISBN 9788757409444

Pris DKK 590,00
Medl. DKK 472,00

Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning

Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning

af Ruth Nielsen

Hovedtesen i denne afhandling om er, at der kan udledes et generelt saglighedskrav af EF-retten, som skal respekteres af danske arbejdsgivere.

Udgave 1 1992 | 480 sider | ISBN 9788757468601

Pris DKK 420,00
Medl. DKK 336,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.