Peter Nielsen

Peter Nielsen

Peter Nielsen, ph.d., er lektor ved Roskilde Universitets Center.

Han beskæftiger sig hovedsageligt med politisk økonomi.

CV

  • Adjunkt i politisk økonomi ved Roskilde Universitetscenter.
  • Har skrevet ph.d.-afhandling om »Økonomi, økonomisk fornuft og nyliberalisme - en kritik af økonomisk teori og praksis«.