Nikolaj Nielsen

Nikolaj Nielsen

Nikolaj Nielsen, cand.jur. ph.d., er ansat som advokatfuldmægtig ved Advokaterne Foldschack og Forchhammer.

Hans primære fagområder er socialret, lejeret og menneskeret.

CV

  • Ligeledes beskæftiget som lægdommer i Boligretten i København