Peter Hedegaard Madsen

Peter Hedegaard Madsen

Peter Hedegaard Madsen, cand.jur., er beskæftiget som advokat ved Kammeradvokaten - advokatfirmaet Poul Schmith.

Forfatterens speciale er fagområderne EU- og menneskeret, offentlig ret, finansiel lovgivning og erstatningsret.