Karsten Loiborg

Karsten Loiborg

Karsten Loiborg, cand.jur., er ansat som kontorchef hos Folketingets ombudsmand, hvor han hovedsageligt beskæftiger sig med offentlig ret.

CV

  • Medredaktør af Lógbók fyri Føroyar (Færøsk lovsamling, udgivet af Færøernes Landsstyre, 1987-1999)
  • Siden 1990 forskellige chefstillinger sammesteds, dog konstitueret som dommer i Vestre Landsret 1993-94.
  • 1985-90 fuldmægtig hos Folketingets Ombudsmanden
  • Lærer/kursusleder ved en lang række efteruddannelseskurser mv. om offentligretlige emner (fra 1986)
  • Konsulent for Det Rådgivende Udvalg for det Færøske Apotekervæsen (nedsat af Færøernes Landsstyre, 1986)
  • Deltidslærer i forvaltningsret ved Københavns Universitet (1979-81 og 1984-90)
  • Fuldmægtig ved Rigsombudet på Færøerne (1981-84)
  • Sekretær/fuldmægtig i Indenrigsministeriet (1979-81og 1984-85)

Bøger af Karsten Loiborg

Ombudsmandsloven

Ombudsmandsloven

Med kommentarer

af Jon Andersen, Kaj Larsen, Karsten Loiborg, Lisbeth Adserballe, Morten Engberg & Jens Olsen

Denne lovkommentar giver dig ombudsmandsloven med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 2 2013 | 380 sider | ISBN 9788757423679

Pris DKK 800,00
Medl. DKK 640,00

Ombudsmandsloven

Ombudsmandsloven

Med kommentarer

af Jon Andersen, Kaj Larsen, Karsten Loiborg, Lisbeth Adserballe, Morten Engberg & Jens Olsen

Denne lovkommentar giver dig ombudsmandsloven med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 2 2013 | 379 sider | ISBN 9788757496253

Pris DKK 720,00
Medl. DKK 576,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.