Michael Lerche

Michael Lerche

Michael Lerche, cand. jur., 1973, landsdommer ved Østre Landsret. Formand for Erstatningsnævnet siden 1993. Tidligere ansat i blandt andet Justitsministeriets departement og som dommer ved Københavns Byret.

Bøger af Michael Lerche

Offererstatningsloven

Offererstatningsloven

Med kommentarer

af Michael Lerche & Gerd Dahl Sinding

Denne lovkommentar giver dig offererstatningsloven med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 1 2005 | 240 sider | ISBN 9788757401714

Pris DKK 470,00
Medl. DKK 376,00