Andreas Laursen

Andreas Laursen

Andreas Laursen, cand.jur., M.A., ph.d., senioranklager. Forfatter til og redaktør af en række bøger og artikler, herunder »Enhver stats pligt: International strafferet og dansk ret« (med Lars Plum), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007 og »Internationale forbrydelser i dansk ret« på samme forlag 2011. Tidligere underviser og nuværende censor ved Københavns Universitet.

Bøger af Andreas Laursen

Robust mandat

Robust mandat

- juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede

af Peter Vedel Kessing (red.) & Andreas Laursen (red.)

Bogen fokuserer på de juridiske udfordringer der er i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationale krige.

Udgave 1 2016 | 488 sider | ISBN 9788757434170

Pris DKK 400,00
Medl. DKK 320,00

Robust mandat

Robust mandat

- juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede

af Peter Vedel Kessing (red.) & Andreas Laursen (red.)

Bogen fokuserer på de juridiske udfordringer der er i forbindelse med Danmarks deltagelse i internationale krige.

Udgave 1 2016 | 304 sider | ISBN 9788757499681

Pris DKK 320,00

Enhver Stats pligt...

Enhver Stats pligt...

International Strafferet og Dansk Ret

af Andreas Laursen (red.) & Lars Plum (ansv. red.)

Med oprettelsen af Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag, der kun skal behandle sager, som staterne enten ikke vil eller ikke kan pådømme, er det for alvor blevet aktuelt at få belyst den internationale strafferet i en dansk sammenhæng.

Udgave 1 2007 | 573 sider | ISBN 9788757413397

Pris DKK 870,00
Medl. DKK 696,00