Lars Bo Langsted

Lars Bo Langsted

Lars Bo Langsted, cand.jur., er professor ved Juridisk Institut Aalborg Universitet. Forfatteren har specialiseret sig i økonomisk kriminalitet, ledelsesansvar, rådgivningsansvar og reguleringen af de liberale erhverv, særligt revisorerhvervet.

CV

 • Medlem af Procesbevillingsnævnet (ankeafdelingen)
 • Medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske udvalg
 • Medlem af Center for Lov & Ret
 • Medlem af redaktionen for Revision & Regnskabsvæsen og redaktionskomiteen for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret
 • Medlem af Advisory Board for JUC
 • Foredragsholder og voldgiftsdommer.
 • Tidligere beskæftigelse
 • Lektor Handelshøjskolen i Århus
 • Fuldmægtig Justitsministeriet
 • Statsadvokatfuldmægtig SØK
 • Fuldmægtig i Advokatsamfundet.

Bøger af Lars Bo Langsted

Criminal Law in Denmark

Criminal Law in Denmark

af Lars Bo Langsted, Peter Garde & Vagn Greve

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book provides a practical analysis of criminal law in Denmark.

Udgave 4 2014 | 300 sider | ISBN 9788757431322

Pris DKK 630,00
Medl. DKK 504,00

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

af Vagn Greve & Lars Bo Langsted

Denne ajourførte 7. udgave giver i en letlæselig form en præcis redegørelse for de generelle regler om strafansvar, kravene om lovhjemmel, uagtsomhed og forsæt, selskabsansvar, forsøg og medvirken alt relateret til erhvervslivets kriminalitet.

Udgave 07 2011 | 300 sider | ISBN 9788757493320

Pris DKK 486,00
Medl. DKK 388,80

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

af Vagn Greve & Lars Bo Langsted

Denne ajourførte 7. udgave giver i en letlæselig form en præcis redegørelse for de generelle regler om strafansvar, kravene om lovhjemmel, uagtsomhed og forsæt, selskabsansvar, forsøg og medvirken alt relateret til erhvervslivets kriminalitet.

Udgave 07 2011 | 279 sider | ISBN 9788757418132

Pris DKK 540,00
Medl. DKK 432,00

Ikke kun straf

Ikke kun straf

Festskrift til Vagn Greve

af Nina Holst-Christensen, Svend Gram Jensen, Britta Kyvsgaard, Lars Bo Langsted, Ole Espersen, Niels Waage, Anette Storgaard, Ulf Stridbeck, Gorm Toftegaard Nielsen, Lars Holmberg, Jørn Vestergaard, Ciara Damgaard, Peter Garde, Beth Grothe Nielsen, Helle Lokdam, Hans Gammeltoft-Hansen, Thomas Elholm (red.) & Flemming Balvig (red.)

Dette festskrift indeholder emnerne straf, strafferet, straffeproces, kriminologi eller kriminalpolitik til ære for Vagn Greve.

Udgave 1 2008 | 666 sider | ISBN 9788757416930

Pris DKK 625,00
Medl. DKK 500,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.