Mogens Koktvedgaard

Mogens Koktvedgaard

CV

  • Redaktør for UfR's litterære afdeling
  • Formand for Dansk Selskab for Ophavsret, Retsinformationsrådet, Teleklagerådet, Radio og TV-Reklamenævnet, Satellit- og Kabelnævnet, Erhvervsministeriets rådgivende udvalg for industriel ejendomsret, Service-900 Nævnet og Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale
  • Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Akademiet for de skønne kunster
  • Medlem af det finske og det norske videnskabsakademi
  • Æresdoktor ved Stockholms Universitet
  • Professor i retsvidenskab 1966
  • Dr.jur. 1965
  • Videregående studier i England, Frankrig og USA
  • Universitetets guldmedaille 1959
  • Cand.jur. (Københavns Universitet) 1957