Jon Fridrik Kjølbro

Jon Fridrik Kjølbro

Jon Fridirk Kjølbro er dommer i Østre Landsret og har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han blandt andet har arbejdet med menneskerettigheder, herunder behandling af klagesager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og rådgivning om menneskerettigheder i forbindelse med lovgivning og konkrete sager. Han har udgivet artikler og bøger inden for emnerne Menneskerettighedsdomstolen og retsvæsnet, derudover har han undervist i adskilliger kuser inden for disse emner. 

CV 

 •  Assisterende retsformand i Østre Landsret, 2010.
 •  Dommer i Østre Landsret, 2005 til d.d.
 •  Dommer i Københavns Byret, 2004-05.
 •  Konstitueret landsdommer (forfaldskonstitution) i Østre Landsret, 2004.
 •  Chefkonsulent i Lovteknikkontoret, Justitsministeriet, 2003-04.
 •  Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, december 2003.
 •  Chefkonsulent i Menneskeretsenheden, Justitsministeriet, 2001-03.
 •  Souschef i Strafferetskontoret, Lovafdelingen, Justitsministeriet, 2001
 •  Fuldmægtig i EU- og Menneskeretskontoret, Justitsministeriet, 1996-00.
 •  Dommerfuldmægtig ved Retten på Færøerne, 15. oktober 1994-96.
 •  Fuldmægtig i Justitsministeriet, Civilkontoret, 1992-94.

Bøger af Jon Fridrik Kjølbro

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

For praktikere

af Jon Fridrik Kjølbro

Bogen beskriver Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Den behandler de materielle rettigheder i konventionen, samt mere generelle emner.

Udgave 4 2017 | 1375 sider | ISBN 9788757425635

Pris DKK 1200,00
Medl. DKK 960,00