Malene Kerzel

Malene Kerzel

Malene Kerzel, cand.jur. ph.d., er ansat som lektor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet med speciale i skatteret.

Forfatteren er desuden beskæftiget som generalsekratær i Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd og specialist på Karnov Lovsamling.

Bøger af Malene Kerzel

Festskrift til Jan Pedersen

Festskrift til Jan Pedersen

af Malene Kerzel (ansv. red.)

Bogen her vidner om en lang og respekteret karriere, som bidragsyderne hylder med dette tidsskrift.

Udgave 1 2011 | 502 sider | ISBN 9788757424546

Pris DKK 500,00
Medl. DKK 400,00