Malene Frese Jensen

Malene Frese Jensen

Bøger af Malene Frese Jensen

The principal Danish Criminal Acts

The principal Danish Criminal Acts

The Criminal Code, The Corrections Act, The Administration of Justice Act

af Malene Frese Jensen, Martin Spencer, Gitte Høyer & Boet efter Vagn Greve

Udgivelsen er en engelsk oversættelse af den danske straffelov, straffuldbyrdelseslov og retsplejeloven i uddrag.

Udgave 3 2006 | 154 sider | ISBN 9788757413342

Pris DKK 260,00
Medl. DKK 208,00