Marianne Holdgaard

Marianne Holdgaard

Marianne Holdgaard, cand.jur. ph.d., er beskæftiget som professor i familie- og arveret ved Aalborg Universitet.

Hendes faglige interesse ligger umiddelbart inden for menneskeret, familieret og arveret.

CV

  • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 1990.
  • Har tidligere været ansat som underviser og forsker på Aarhus Universitet, samt som underviser på Handelshøjskolen i Aarhus.
  • Har publiceret adskillige artikler natiolnalt og internationalt inden for offentligretlige emner, dog navnligt inden for menneskeretten