Jens Hoff

Jens Hoff

Lic.scient.pol. og professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hans forskning fokuserer på spørgsmål om magt og demokrati i forbindelse med brugen af informations- og kommunikationsteknologi i politik og politiske processer, ligesom han har beskæftiget sig med spørgsmål vedrørende lokal- og nærdemokrati samt borger- og brugerdeltagelse. Fra 1996-98 var han leder af Center for Offentlig Organisation og Styring (COS), og siden 2002 har han været medlem af styregruppen på forskningsprojektet "Medier og demokrati i netværkssamfundet" (MODINET), ligesom han tidligere har været leder af flere andre danske og europæiske forskningsprojekter. Læs mere på forfatterens egen hjemmeside

Bøger af Jens Hoff

Demokrati fra neden

Demokrati fra neden

Casestudier fra en dansk kommune

af Jens Hoff (ansv. red.), Henrik Paul Bang (ansv. red.) & Allan Dreyer Hansen (ansv. red.)

Bogen belyser det danske demokrati som det opleves i hverdagen af den enkelte borger i det nære samfund.

Udgave 1 2000 | 368 sider | ISBN 9788757402841

Pris DKK 470,00
Medl. DKK 376,00