Ole Hasselbalch

Ole Hasselbalch

CV

  • Æresprofessor ved International Institute of Economics and Law, Moskva 2000
  • Professor i erhvervsret ved HHÅ fra 1986
  • Ansat i Dansk Arbejdsgiverforening 1969-85, siden 1980 som forskningsleder
  • Sideordnet ansættelse som kursuslærer på Københavns Universitet 1974-83
  • Docent i almen civilret (privatret) Stockholms Universitet. fra 1981
  • Jur. dr Stockholms Universitet 1980
  • Lic.jur. Århus Universitet 1977
  • Cand.jur. Københavns Universitet 1969

Bøger af Ole Hasselbalch

Arbejdsmarkedets regler 2018

Arbejdsmarkedets regler 2018

af Ole Hasselbalch (red.)

Arbejdsmarkedets regler 2018 indeholder de vigtigste, nationale og internationale love, inden for det arbejds- og ansættelsesretslige område.

Udgave 19 2018 | 736 sider | ISBN 9788757440478

Pris DKK 475,00
Medl. DKK 380,00

Lærebog i ansættelsesret og personalejura

Lærebog i ansættelsesret og personalejura

af Ole Hasselbalch

Bogen behandler bl.a. ansættelsesrettens grundlag, retskilderne, reglernes internationale gyldighedsområde, lønmodtagergrupperne m.v.

Udgave 5 2016 | 748 sider | ISBN 9788757499575

Pris DKK 886,50
Medl. DKK 709,20

Lærebog i ansættelsesret og personalejura

Lærebog i ansættelsesret og personalejura

af Ole Hasselbalch

Bogen behandler bl.a. ansættelsesrettens grundlag, retskilderne, reglernes internationale gyldighedsområde, lønmodtagergrupperne m.v.

Udgave 5 2016 | 748 sider | ISBN 9788757436334

Pris DKK 985,00
Medl. DKK 788,00

Arbejdsret

Arbejdsret

af Ole Hasselbalch

Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet.

Udgave 11 2014 | 550 sider | ISBN 9788757430981

Pris DKK 1085,00
Medl. DKK 868,00

Arbejdsret

Arbejdsret

af Ole Hasselbalch

Arbejdsretten omfatter reglerne om virksomheders, medarbejderes og organisationers forhold til hinanden på arbejdsmarkedet.

Udgave 11 2014 | 550 sider | ISBN 9788757496291

Pris DKK 976,50
Medl. DKK 781,20

Labour Law in Denmark

Labour Law in Denmark

af Ole Hasselbalch

This book provides a thorough audit of the Danish labour law system.

Udgave 3 2013 | 328 sider | ISBN 9788757428971

Pris DKK 775,00
Medl. DKK 620,00

Foreningsret

Foreningsret

af Ole Hasselbalch

Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldte ideelle foreninger.

Udgave 4 2011 | 432 sider | ISBN 9788757426311

Pris DKK 1200,00
Medl. DKK 960,00

Foreningsret

Foreningsret

af Ole Hasselbalch

Denne bog indeholder en beskrivelse af de regler, der omgærder de såkaldte ideelle foreninger.

Udgave 4 2011 | 432 sider | ISBN 9788757494303

Pris DKK 1080,00
Medl. DKK 864,00

Bestyrelser - i foreninger

Bestyrelser - i foreninger

af Ole Hasselbalch

I bogen gennemgås de vigtigste spilleregler, du bør have kendskab til som bestyrelsesmedlem i foreninger, der drives uden hjælp af professionelle jurister.

Udgave 1 2010 | 152 sider | ISBN 9788776732158

Pris DKK 198,00
Medl. DKK 158,40

Bestyrelser - i foreninger

Bestyrelser - i foreninger

af Ole Hasselbalch

I bogen gennemgås de vigtigste spilleregler, du bør have kendskab til som bestyrelsesmedlem i foreninger, der drives uden hjælp af professionelle jurister.

Udgave 1 2010 | 152 sider | ISBN 9788776734008

Pris DKK 178,20
Medl. DKK 143,00

Ansættelsesbevisloven

Ansættelsesbevisloven

Med kommentarer

af Ole Hasselbalch

Denne lovkommentar er udformet med særligt henblik herpå samt på at få belyst virkningen af lovens bestemmelser i deres fulde, arbejdsretlige kontekst. Særlig opmærksomhed får de ændringer, som fandt sted i loven i foråret 2002, og som indebar en udvidelse af arbejdsgivernes forpligtelse på området, samt konsekvenserne af ændringen af godtgørelsesreglerne i 2007.

Udgave 3 2010 | 212 sider | ISBN 9788757423181

Pris DKK 430,00
Medl. DKK 344,00

Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning

Arbejdsbetinget stress i arbejdsretlig belysning

af Ole Hasselbalch

Bogen sammenfatter den eksisterende viden på området, bl.a. ud fra lovgivning og retspraksis.

Udgave 1 2010 | 143 sider | ISBN 9788757422368

Pris DKK 275,00
Medl. DKK 220,00

Foreninger

Foreninger

af Ole Hasselbalch

I "Foreninger" kan man få svar på de foreningsmæssige spilleregler og lære sine rettigheder at kende.

Udgave 1 2009 | 144 sider | ISBN 9788776734107

Pris DKK 142,55
Medl. DKK 178,20

Foreninger

Foreninger

af Ole Hasselbalch

I "Foreninger" kan man få svar på de foreningsmæssige spilleregler og lære sine rettigheder at kende.

Udgave 1 2009 | 144 sider | ISBN 9788776731274

Pris DKK 198,00
Medl. DKK 158,40

Den Danske Arbejdsret I-III (Samlet)

Den Danske Arbejdsret I-III (Samlet)

af Ole Hasselbalch

"Den Danske Arbejdsret, Bind I-III" er en samlet, detaljeret gennemgang af dette retsområde.

Udgave 1 2009 | 3328 sider | ISBN 9788757420951

Pris DKK 3500,00
Medl. DKK 2800,00

Tidsbegrænset ansættelse

Tidsbegrænset ansættelse

af Ole Hasselbalch

Bogen gennemgår reglerne om tids- og opgavebegrænsede ansættelsesforhold.

Udgave 2 2008 | 192 sider | ISBN 9788757418415

Pris DKK 450,00
Medl. DKK 360,00

Europæiseringen af dansk ret

Europæiseringen af dansk ret

af WERLAUFF Advokatfirma, Ole Spiermann, Søren Friis Hansen, Jonas Bering Liisberg, Peter Arnt Nielsen, Peter Pagh, Tine Sommer, Michael Steinicke, Helle Krunke, Kent Kristensen, Jens Vedsted-Hansen, Thomas Elholm, Peter Starup, Ole Hammerslev, Martin Gräs Lind, Morten Kallestrup, Erik Werlauff, Niels Fenger, Bugge Thorbjørn Daniel, Ole Hasselbalch, Birgitte Egelund Olsen (red.) & Karsten Engsig Sørensen (red.)

Bogens sigte er at lave en status for, hvordan EU-ret i dag implementeres, anvendes og håndhæves i dansk ret. Bogen er rettet mod forskere, dommere, advokater, embedsfolk og andre, der beskæftiger sig med, hvordan EU-retten påvirker dansk ret.

Udgave 1 2008 | 282 sider | ISBN 9788757417166

Pris DKK 900,00
Medl. DKK 720,00

Deltid

Deltid

af Ole Hasselbalch

I "Deltid" gennemgår Ole Hasselbalch de arbejdsretlige regler om deltidsansættelser.

Udgave 1 2002 | 101 sider | ISBN 9788757405682

Pris DKK 380,00
Medl. DKK 304,00

Juridisk Forskning (artikelsamling)

Juridisk Forskning (artikelsamling)

af Ole Hasselbalch (ansv. red.)

"Juridisk forskning" er en gratis artikelsamling, der frit kan downloades i pdf-format.

Udgave 1 2002 | 0 sider | ISBN 9788757400359


Profiler af den Nordiske Arbejdsrets historie

Profiler af den Nordiske Arbejdsrets historie

af Ole Hasselbalch

Bogen opridser grundlaget for, at vi i dag overhovedet kan tale om en nordisk model.

Udgave 1 2000 | 88 sider | ISBN 9788757402131

Pris DKK 160,00
Medl. DKK 128,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.