Finn Haargaard

Finn Haargaard

Underviser på kurser og seminarer for såvel domstolsjurister som advokater

CV

  • Fagredaktør på Fuldmægtigen - et medlemsblad for Dommerfuldmægtigforeningens medlemmer
  • 1999-2001 medlem af Dommerfuldmægtigforeningens fogedfagudvalg
  • sekretær for Klagenævnet for Ejendomsformidling
  • sekretær for disciplinærnævnene for statsautoriserede og registrerede revisorer
  • Har siden 1986 haft ansættelse ved domstolene, p.t. i Østre Landsret som konstitueret sekretariatschef.
  • Juridisk kandidat fra 1985.

Bøger af Finn Haargaard