Vagn Greve

Vagn Greve

CV

 • Tidligere formand for Dansk Kriminalistforening
 • Tidligere formand for Dansk Selskab for International Strafferet og EU-Ret
 • Professor ved CBS - Handelshøjskolen i København 2008-12
 • Professor i strafferet ved Københavns Universitet 1972-2008
 • Dekan for Det juridiske Fakultet 1998-2006
 • Medlem af Straffelovrådet 1996-2008
 • Dommer i Klageretten 1996-2006
 • Redaktør for Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1981-1998 og for Juristen 1994-2006
 • Dr. h.c. 1997 ved Uppsala og Helsingfors 2010
 • Tildelt AIDS-fondets forskningspris 1994
 • Professor i revision med særligt henblik på økonomisk kriminalitet ved Handelshøjskolen i København 1987-92
 • Formand for Det retsvidenskabelige Fagråd 1985-87
 • Amanuensis og lektor i strafferet og kriminologi ved Københavns Universitet 1965-87
 • Lic.jur. (Kriminologi) 1972 (Københavns Universitet)
 • Cand.jur. 1965 (Københavns Universitet)

Bøger af Vagn Greve

Criminal Law in Denmark

Criminal Law in Denmark

af Lars Bo Langsted, Peter Garde & Vagn Greve

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book provides a practical analysis of criminal law in Denmark.

Udgave 4 2014 | 300 sider | ISBN 9788757431322

Pris DKK 630,00
Medl. DKK 504,00

Forbryderen: Medmenneske eller fjende?

Forbryderen: Medmenneske eller fjende?

- og andre artikler

af Vagn Greve

Denne antologi samler artikler under strafferetlige emner.

Udgave 1 2013 | 420 sider | ISBN 9788757431568

Pris DKK 400,00
Medl. DKK 320,00

Kommenteret straffelov

Kommenteret straffelov

Almindelig del

af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen & Gorm Toftegaard Nielsen

Denne lovkommentar giver dig straffeloven med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 10 2013 | 654 sider | ISBN 9788757425024

Pris DKK 1000,00
Medl. DKK 800,00

Kommenteret straffelov

Kommenteret straffelov

Almindelig del

af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen & Gorm Toftegaard Nielsen

Denne lovkommentar giver dig straffeloven med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 10 2013 | 654 sider | ISBN 9788757496215

Pris DKK 800,00

Træk af kolonistrafferetten i komparativ belysning

Træk af kolonistrafferetten i komparativ belysning

af Vagn Greve

Bogen beskriver strafferetsudviklingen i Vestindien og Grønland – set ud fra et dansk perspektiv.

Udgave 1 2012 | 160 sider | ISBN 9788757429046

Pris DKK 250,00
Medl. DKK 200,00

Kommenteret straffelov

Kommenteret straffelov

Speciel del

af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen & Gorm Toftegaard Nielsen

Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven.

Udgave 10 2012 | 704 sider | ISBN 9788757425031

Pris DKK 1050,00
Medl. DKK 840,00

Kommenteret straffelov

Kommenteret straffelov

Speciel del

af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen & Gorm Toftegaard Nielsen

Denne bog tager form af kommentar til den danske straffelov og gennemgår de forskellige aspekter af straffeloven.

Udgave 10 2012 | 704 sider | ISBN 9788757495379

Pris DKK 840,00

Træk af kolonistrafferetten i komparativ belysning

Træk af kolonistrafferetten i komparativ belysning

- i komparativ belysning

af Vagn Greve

Bogen beskriver strafferetsudviklingen i Vestindien og Grønland – set ud fra et dansk perspektiv.

Udgave 1 2012 | 160 sider | ISBN 9788757495850

Pris DKK 200,00

Forbrydelserne

Forbrydelserne

Indføring i specialstrafferetten

af Vagn Greve & Thomas Elholm

Bogen her er en letlæselig gennemgang af de vigtigste forbrydelser.

Udgave 3 2011 | 103 sider | ISBN 9788757425185

Pris DKK 155,00
Medl. DKK 124,00

Forbrydelserne

Forbrydelserne

af Vagn Greve & Thomas Elholm

Bogen her er en letlæselig gennemgang af de vigtigste forbrydelser.

Udgave 3 2011 | 103 sider | ISBN 9788757494020

Pris DKK 120,00

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

af Vagn Greve & Lars Bo Langsted

Denne ajourførte 7. udgave giver i en letlæselig form en præcis redegørelse for de generelle regler om strafansvar, kravene om lovhjemmel, uagtsomhed og forsæt, selskabsansvar, forsøg og medvirken alt relateret til erhvervslivets kriminalitet.

Udgave 07 2011 | 300 sider | ISBN 9788757493320

Pris DKK 425,00

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

af Vagn Greve & Lars Bo Langsted

Denne ajourførte 7. udgave giver i en letlæselig form en præcis redegørelse for de generelle regler om strafansvar, kravene om lovhjemmel, uagtsomhed og forsæt, selskabsansvar, forsøg og medvirken alt relateret til erhvervslivets kriminalitet.

Udgave 07 2011 | 279 sider | ISBN 9788757418132

Pris DKK 540,00
Medl. DKK 432,00

Bånd på hånd og mund

Bånd på hånd og mund

Strafforfølgning eller ytringsfrihed

af Vagn Greve

Artiklerne handler alle, hver på sin måde, om grænserne for statsmagtens kontrol med borgernes ret til at tænke, tro, tale og skrive. De har derfor en indre sammenhæng, men kommer i øvrigt vidt omkring i emner og indfaldsvinkler. Fælles er dog den strafferetlige synsvinkel: hvor går grænsen mellem ytringsfriheden og strafansvaret.

Udgave 1 2008 | 160 sider | ISBN 9788757418019

Pris DKK 200,00
Medl. DKK 160,00

The principal Danish Criminal Acts

The principal Danish Criminal Acts

The Criminal Code, The Corrections Act, The Administration of Justice Act

af Malene Frese Jensen, Martin Spencer, Gitte Høyer & Vagn Greve

Udgivelsen er en engelsk oversættelse af den danske straffelov, straffuldbyrdelseslov og retsplejeloven i uddrag.

Udgave 3 2006 | 154 sider | ISBN 9788757413342

Pris DKK 260,00
Medl. DKK 208,00

Det strafferetlige ansvar

Det strafferetlige ansvar

af Vagn Greve

I bogen beskrives ikke blot gældende ret, men også den historiske udvikling og reglernes sammenhæng med andre dele af samfundslivet drøftes.

Udgave 2 2004 | 344 sider | ISBN 9788757400427

Pris DKK 640,00
Medl. DKK 512,00

Straffene

Straffene

af Vagn Greve

Denne bog er en indføring i det strafferetlige reaktionssystem.

Udgave 2 2002 | 304 sider | ISBN 9788757469837

Pris DKK 620,00
Medl. DKK 496,00

Strafansvar

Strafansvar

af Vagn Greve & Jørn Vestergaard

Bogen giver en grundlæggende indføring i strafferetlige emner og beskriver strafferettens funktion.

Udgave 4 2002 | 267 sider | ISBN 9788757436631

Pris DKK 160,00
Medl. DKK 128,00

Færdselsstrafferet

Færdselsstrafferet

af Vagn Greve

Denne fremstilling af den danske færdselsstrafferet er skrevet til brug for universitetsundervisningen i strafferet.

Udgave 3 2001 | 336 sider | ISBN 9788757404487

Pris DKK 560,00
Medl. DKK 448,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.