Vagn Greve

Vagn Greve

CV

 • Tidligere formand for Dansk Kriminalistforening
 • Tidligere formand for Dansk Selskab for International Strafferet og EU-Ret
 • Professor ved CBS - Handelshøjskolen i København 2008-12
 • Professor i strafferet ved Københavns Universitet 1972-2008
 • Dekan for Det juridiske Fakultet 1998-2006
 • Medlem af Straffelovrådet 1996-2008
 • Dommer i Klageretten 1996-2006
 • Redaktør for Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 1981-1998 og for Juristen 1994-2006
 • Dr. h.c. 1997 ved Uppsala og Helsingfors 2010
 • Tildelt AIDS-fondets forskningspris 1994
 • Professor i revision med særligt henblik på økonomisk kriminalitet ved Handelshøjskolen i København 1987-92
 • Formand for Det retsvidenskabelige Fagråd 1985-87
 • Amanuensis og lektor i strafferet og kriminologi ved Københavns Universitet 1965-87
 • Lic.jur. (Kriminologi) 1972 (Københavns Universitet)
 • Cand.jur. 1965 (Københavns Universitet)

Bøger af Vagn Greve

Criminal Law in Denmark

Criminal Law in Denmark

af Lars Bo Langsted, Peter Garde & Vagn Greve

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book provides a practical analysis of criminal law in Denmark.

Udgave 4 2014 | 300 sider | ISBN 9788757431322

Pris DKK 630,00
Medl. DKK 504,00

Kommenteret straffelov

Kommenteret straffelov

Almindelig del

af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen & Gorm Toftegaard Nielsen

Denne lovkommentar giver dig straffeloven med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 10 2013 | 605 sider | ISBN 9788757425024

Pris DKK 1000,00
Medl. DKK 800,00

Kommenteret straffelov

Kommenteret straffelov

Almindelig del

af Vagn Greve, Poul Dahl Jensen & Gorm Toftegaard Nielsen

Denne lovkommentar giver dig straffeloven med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 10 2013 | 654 sider | ISBN 9788757496215

Pris DKK 900,00
Medl. DKK 720,00

Forbrydelserne

Forbrydelserne

Indføring i specialstrafferetten

af Vagn Greve & Thomas Elholm

Bogen her er en letlæselig gennemgang af de vigtigste forbrydelser.

Udgave 3 2011 | 103 sider | ISBN 9788757425185

Pris DKK 155,00
Medl. DKK 124,00

Forbrydelserne

Forbrydelserne

af Vagn Greve & Thomas Elholm

Bogen her er en letlæselig gennemgang af de vigtigste forbrydelser.

Udgave 3 2011 | 103 sider | ISBN 9788757494020

Pris DKK 135,00
Medl. DKK 108,00

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

af Vagn Greve & Lars Bo Langsted

Denne ajourførte 7. udgave giver i en letlæselig form en præcis redegørelse for de generelle regler om strafansvar, kravene om lovhjemmel, uagtsomhed og forsæt, selskabsansvar, forsøg og medvirken alt relateret til erhvervslivets kriminalitet.

Udgave 07 2011 | 300 sider | ISBN 9788757493320

Pris DKK 486,00
Medl. DKK 388,80

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten

af Vagn Greve & Lars Bo Langsted

Denne ajourførte 7. udgave giver i en letlæselig form en præcis redegørelse for de generelle regler om strafansvar, kravene om lovhjemmel, uagtsomhed og forsæt, selskabsansvar, forsøg og medvirken alt relateret til erhvervslivets kriminalitet.

Udgave 07 2011 | 279 sider | ISBN 9788757418132

Pris DKK 540,00
Medl. DKK 432,00

The principal Danish Criminal Acts

The principal Danish Criminal Acts

The Criminal Code, The Corrections Act, The Administration of Justice Act

af Malene Frese Jensen, Martin Spencer, Gitte Høyer & Vagn Greve

Udgivelsen er en engelsk oversættelse af den danske straffelov, straffuldbyrdelseslov og retsplejeloven i uddrag.

Udgave 3 2006 | 154 sider | ISBN 9788757413342

Pris DKK 260,00
Medl. DKK 208,00

Det strafferetlige ansvar

Det strafferetlige ansvar

af Vagn Greve

I bogen beskrives ikke blot gældende ret, men også den historiske udvikling og reglernes sammenhæng med andre dele af samfundslivet drøftes.

Udgave 2 2004 | 344 sider | ISBN 9788757400427

Pris DKK 640,00
Medl. DKK 512,00

Strafansvar

Strafansvar

af Vagn Greve & Jørn Vestergaard

Bogen giver en grundlæggende indføring i strafferetlige emner og beskriver strafferettens funktion.

Udgave 4 2002 | 267 sider | ISBN 9788757436631

Pris DKK 160,00
Medl. DKK 128,00

Færdselsstrafferet

Færdselsstrafferet

af Vagn Greve

Denne fremstilling af den danske færdselsstrafferet er skrevet til brug for universitetsundervisningen i strafferet.

Udgave 3 2001 | 336 sider | ISBN 9788757404487

Pris DKK 560,00
Medl. DKK 448,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.