Hans Petter Graver

Hans Petter Graver

Hans Petter Graver, dr.juris, dr.h.c., er professor i retsvidenskab og dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ud over at have beskæftiget sig med en lang række forskellige juridiske discipliner har han udgivet bøgerne Rettsretorikk. En metodelære, 2007, Juridisk overtalelseskunst, 2008 og Rett, retorikk og juridisk argumentasjon, 2011. Hans seneste udgivelse Judges against Justice. On Judges When the Rule of Law is Under Attack handler om, hvordan domstolene medvirker til undertrykkelsen af autoritære regimer.