Michael Gøtze

Michael Gøtze

Michael Gøtze er professor, ph.d., i forvaltningsret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

CV

  • Professor i forvaltningsret
  • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret
  • Fuldmægtig i Indenrigsministeriet inden for udlændingeområdet
  • Fagleder i faget forvaltningsret, Det Juridiske Fakultet
  • Underviser i fagene forvaltningsret, offentlig ansættelsesret og juridisk metode, Det Juridiske Fakultet
  • Formand for bibliometrisk faggruppe i retsvidenskab
  • Medlem af en række europæiske forskernetværk inden for offentlig ret
  • Sagkyndigt medlem af Udvalg under Justitsministeriet om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger
  • Sagkyndigt medlem af Energiklagenævnet under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
  • Medlem af referencegruppe om etablering af domsdatabase under Domstolsstyrelsen

Bøger af Michael Gøtze

Ret på flere felter

Ret på flere felter

Forvaltning, Governance, Retssikkerhed

af Trine Baumbach (red.), Peter Blume (red.) & Michael Gøtze (red.)

Professor, dr. jur. Carsten Henrichsen hyldes for hans mangeårige virke på det retsvidenskabelige felt.

Udgave 1 2016 | 300 sider | ISBN 9788757433999

Pris DKK 475,00
Medl. DKK 380,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.