Hans Gammeltoft-Hansen

Hans Gammeltoft-Hansen

Hans Gammeltoft-Hansen, cand.jur., dr.jur., er beskæftiget som Folketingets ombudsmand, samt professor, dr.jur.

Forfatterens primære fagområder er forvaltningsret, straffeproces mm.

Bøger af Hans Gammeltoft-Hansen

Strafferetspleje III

Strafferetspleje III

af Hans Gammeltoft-Hansen

Dette bind om domsforhandling, appel og dommens retsvirkninger afslutter den samlede fremstilling af strafferetsplejen.

Udgave 1 2010 | 308 sider | ISBN 9788757490879

Pris DKK 468,00
Medl. DKK 374,40

Ikke kun straf

Ikke kun straf

Festskrift til Vagn Greve

af Nina Holst-Christensen, Svend Gram Jensen, Britta Kyvsgaard, Lars Bo Langsted, Ole Espersen, Niels Waage, Anette Storgaard, Ulf Stridbeck, Gorm Toftegaard Nielsen, Lars Holmberg, Jørn Vestergaard, Ciara Damgaard, Peter Garde, Beth Grothe Nielsen, Helle Lokdam, Hans Gammeltoft-Hansen, Thomas Elholm (red.) & Flemming Balvig (red.)

Dette festskrift indeholder emnerne straf, strafferet, straffeproces, kriminologi eller kriminalpolitik til ære for Vagn Greve.

Udgave 1 2008 | 666 sider | ISBN 9788757416930

Pris DKK 625,00
Medl. DKK 500,00

Strafferetspleje I

Strafferetspleje I

af Hans Gammeltoft-Hansen

Dette bind omfatter nogle almene afsnit – herunder en forholdsvis udførlig fremstilling af strafferetsplejens grundtræk – samt en gennemgang af de regler og principper, der vedrører domstolene, anklagemyndigheden og den forurettede.

Udgave 2 2007 | 233 sider | ISBN 9788757490398

Pris DKK 414,00
Medl. DKK 331,20

The Danish Ombudsman

The Danish Ombudsman

af Hans Gammeltoft-Hansen

50 årsdagen 1. april 2005 blev bl.a. markeret med en ny og revideret udgave, som i tre kapitler fokuserer på: Den danske Ombudsmands historie med perspektiver for institutionens og forvaltningslovens status i fremtiden - Ombudsmandens juridiske fundament og arbejdsmetoder - samt internationalt samarbejde og assistance i forhold til hele idégrundlaget.

Udgave 2 2005 | 325 sider | ISBN 9788757412963

Pris DKK 470,00
Medl. DKK 376,00

Ret som teknik, kunst og videnskab

Ret som teknik, kunst og videnskab

- og andre essays (Alf Ross 100 år)

af Alf Ross, Henrik Zahle (red.), Hans Gammeltoft-Hansen (red.) & Isi Foighel (red.)

Denne bog handler om Alf Ross og hans påvirkning af sin samtid.

Udgave 1 1999 | 420 sider | ISBN 9788757401721

Pris DKK 540,00
Medl. DKK 432,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.