Poul Gade

Poul Gade

cand.jur. (Aarhus Universitet) 1988

advokatfuldmægtig 1988-91

advokat 1991

kand.stip. ved Juridiske Institut, Aarhus Universitet 1991-94

kst. dommer i Vestre Landsret 1995

advokat 1996

fra juli 1996 vicestatsadvokat

ekstern lektor ved Aarhus Universitet 1994-

Ph.D. 1997