Inger Dübeck

Inger Dübeck

CV

  • Medlem af European Consortium for Church and State Research fra 1996
  • Medlem af præsidiet for Center for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab fra 1994
  • Medlem af bedømmelsesudvalg for Crown Prince Frederik Fund fra 1993
  • Professor i person-, familie- og arveret (Aarhus Universitet) 1991-
  • Lektor i retshistorie (Københavns Universitet) 1977-91
  • Dr. jur. (Københavns Universitet) 1978
  • Kandidat- og seniorstipendiat (Københavns Universitet) 1971-77
  • Fuldmægtig ved Konsistorialkontoret (Københavns Universitet) 1961-71
  • Cand.jur. (Københavns Universitet) 1960

Bøger af Inger Dübeck

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.