Henrik Øregaard Dam

Henrik Øregaard Dam

CV

  • Cand.jur. (Københavns Universitet) 1991
  • Stipendiat i familie- og arveret ved Københavns Universitet 1991-95
  • Fuldmægtig i Sundhedsministeriet, Departementet 1995-96
  • Adjunkt i skatteret ved Københavns Universitet fra 1996
  • Ekstern lektor ved Handelshøjskolen i København siden 1997
  • Ekspert i familie- og arveret