Lise Brandi-Hansen

Lise Brandi-Hansen

Lise Brandi-Hansen, cand.jur., er beskæftiget som chefkonsulent under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hendes umiddelbare fagområder er kommunalret, herunder kommunal og regional styrelse, kommunalfuldmagtsregler, kommunal inddeling og kommunalt tilsyn samt forvaltningsret.

CV

  • Justistministeriet
  • Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union

Bøger af Lise Brandi-Hansen

Lov om kommunernes styrelse

Lov om kommunernes styrelse

Normalforretningsorden med kommentarer

af Hans B. Thomsen, Pernille Christensen & Lise Brandi-Hansen

Bogen indeholder som den seneste udgave kommentarer til styrelsesloven og normalforretningsordenen.

Udgave 2 2010 | 725 sider | ISBN 9788757415490

Pris DKK 1200,00
Medl. DKK 960,00