Karen-Asta Bo

Karen-Asta Bo

Uddannet socialrådgiver

Har arbejdet på Børnepsykiatriske afdelinger og på Den sociale Højskole bl. a. som studievejleder af Den Sociale Diplomuddannelse med specialisering i børn og familier. Ansat som børnesagkyndig konsulent ved Københavns Statsamt.

Har en omfattende undervisnings og foredragsvirksomhed med emner om udsatte børn og familier. Har skrevet artikler om børn og medforfatter tilbl.a. "Skilsmissebarnet kan ikke skånes" (1991), "To flygtningebørn i Danmark" (1999) og "Se, det er mig i stormvejr", Nyt Juridisk Forlag 2000