Peter Blume

Peter Blume

Peter Blume,cand.jur.lic.jur., er beskæftiget som professor ved Det Juridiske fakultet ved Københavns Universitet.

CV

  • Professor 1993
  • Lektor 1982
  • Institutleder, Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns Universitet
  • Medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for edb og jura
  • Medlem af Legal Advisory Board, DGXIII (EU)
  • Formand for biblioteksafgiftsnævnet
  • Professor i retsinformatik ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han har tidligere udgivet en række bøger om databeskyttelsesret, bl.a. Person-oplysningsloven (2000) og Databeskyttelsesret (2.udg. 2003), samt ligeledes et større antal artikler i fagtidsskrifter

Bøger af Peter Blume

Persondataretlige grundfigurer

Persondataretlige grundfigurer

Strejftog i den nye persondataret

af Peter Blume

Bogen indeholder overvejelser og refleksioner vedrørende en række af persondatarettens grundspørgsmål.

Udgave 1 2017 | 195 sider | ISBN 9788771980585

Pris DKK 340,00

Persondataretlige grundfigurer

Persondataretlige grundfigurer

Strejftog i den nye persondataret

af Peter Blume

Bogen indeholder overvejelser og refleksioner vedrørende en række af persondatarettens grundspørgsmål.

Udgave 1 2017 | 195 sider | ISBN 9788757435375

Pris DKK 400,00
Medl. DKK 320,00

Den nye persondataret

Den nye persondataret

Persondataforordningen

af Peter Blume

I bogen gennemgås forordningen og de forskellige reglers betydning omtales.

Udgave 1 2016 | 405 sider | ISBN 9788771980196

Pris DKK 440,00

Den nye persondataret

Den nye persondataret

Persondataforordningen

af Peter Blume

I bogen gennemgås forordningen og de forskellige reglers betydning omtales.

Udgave 1 2016 | 405 sider | ISBN 9788757433920

Pris DKK 550,00
Medl. DKK 440,00

Retssystemet og juridisk metode

Retssystemet og juridisk metode

af Peter Blume

Bogen giver en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode.

Udgave 3 2016 | 385 sider | ISBN 9788757435030

Pris DKK 445,00
Medl. DKK 356,00

Retssystemet og juridisk metode

Retssystemet og juridisk metode

af Peter Blume

Bogen giver en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode.

Udgave 3 2016 | 385 sider | ISBN 9788757498868

Pris DKK 356,00

Ret på flere felter

Ret på flere felter

Forvaltning, Governance, Retssikkerhed

af Trine Baumbach (red.), Peter Blume (red.) & Michael Gøtze (red.)

Professor, dr. jur. Carsten Henrichsen hyldes for hans mangeårige virke på det retsvidenskabelige felt.

Udgave 1 2016 | 300 sider | ISBN 9788757433999

Pris DKK 475,00
Medl. DKK 380,00

Forvaltning og retssikkerhed

Forvaltning og retssikkerhed

Festskrift til Steen Rønsholdt

af Peter Blume (red.) & Carsten Henrichsen (red.)

I anledning af, at professor, dr. jur. Steen Rønsholdt, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fylder 70 år, har en række kolleger ønsket at hylde ham med dette værk.

Udgave 1 2014 | 435 sider | ISBN 9788757431391

Pris DKK 700,00
Medl. DKK 560,00

Rettens magt - Magtens ret

Rettens magt - Magtens ret

Festskrift til Henning Koch

af Helle Krunke (red.), Jens Elo Rytter (red.), Jørn Vestergaard (red.), Kristian Cedervall Lauta (red.) & Peter Blume (red.)

Med dette festskrift hylder en række kolleger Henning Koch i anledning af, at han den 3. april 2014 fyldte 65 år.

Udgave 1 2014 | 465 sider | ISBN 9788757432237

Pris DKK 600,00
Medl. DKK 480,00

Persondataretten i en brydningstid

Persondataretten i en brydningstid

Store og små persondata: Persondatarettens grundproblemer

af Peter Blume

Fremstillingen belyser persondataretten ud fra dansk ret og de overordnede træk i den forestående EU-reform.

Udgave 1 2014 | 165 sider | ISBN 9788757430783

Pris DKK 285,00
Medl. DKK 228,00

Persondataretten i en brydningstid

Persondataretten i en brydningstid

Store og små persondata: Persondatarettens grundproblemer

af Peter Blume

Fremstillingen belyser persondataretten ud fra dansk ret og de overordnede træk i den forestående EU-reform.

Udgave 1 2014 | 165 sider | ISBN 9788757497472

Pris DKK 350,00
Medl. DKK 280,00

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi

af Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann

Blandt bogens emner er sociale medier, mobil kommunikation, terrorbekæmpelse, dna profilering, genetiske oplysninger, tv-overvågning m.v.

Udgave 3 2013 | 336 sider | ISBN 9788757495829


Databeskyttelsesret

Databeskyttelsesret

af Peter Blume

Bogen besvarer hvad de danske grundtræk i persondataret er.

Udgave 4 2013 | 512 sider | ISBN 9788757419191

Pris DKK 850,00
Medl. DKK 680,00

Databeskyttelsesret

Databeskyttelsesret

af Peter Blume

Bogen besvarer hvad de danske grundtræk i persondataret er.

Udgave 4 2013 | 512 sider | ISBN 9788757495805

Pris DKK 812,50

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi

af Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann

Blandt bogens emner er sociale medier, mobil kommunikation, terrorbekæmpelse, dna profilering, genetiske oplysninger, tv-overvågning m.v.

Udgave 3 2013 | 336 sider | ISBN 9788757427158

Pris DKK 495,00
Medl. DKK 396,00

Retskildernes kamp

Retskildernes kamp

Forholdet mellem national offentlig ret og udefra kommende ret

af Trine Baumbach (red.) & Peter Blume (red.)

Denne bog sætter fokus på de forskellige møder mellem national ret, udefra kommende retlige forpligtelser og efterspørgsel efter nye reguleringsformer.

Udgave 1 2012 | 387 sider | ISBN 9788757427677

Pris DKK 500,00
Medl. DKK 400,00

Legal Method in Danish Law

Legal Method in Danish Law

af Peter Blume

This book describes how legal method is used within the Danish legal system.

Udgave 1 2011 | 92 sider | ISBN 9788757424881

Pris DKK 175,00
Medl. DKK 140,00

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold

af Peter Blume & Jens Kristiansen

Denne bog beskriver, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold.

Udgave 2 2011 | 274 sider | ISBN 9788757493948

Pris DKK 388,00

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold

af Peter Blume & Jens Kristiansen

Denne bog beskriver, hvorledes behandling af personoplysninger er reguleret i ansættelsesforhold.

Udgave 1 2011 | 274 sider | ISBN 9788757416626

Pris DKK 485,00
Medl. DKK 388,00

Legal Method in Danish Law

Legal Method in Danish Law

af Peter Blume

This book describes how legal method is used within the Danish legal system.

Udgave 1 2011 | 120 sider | ISBN 9788757494587

Pris DKK 140,00

TV-overvågning

TV-overvågning

Lov om behandling af personoplysninger (uddrag) med kommentarer

af Peter Blume

Bogen indleder med en redegørelse for de hensyn, som har betydning for, i hvilket omfang tv-overvågning bør finde sted.

Udgave 1 2008 | 148 sider | ISBN 9788757417067

Pris DKK 295,00
Medl. DKK 236,00

TV-overvågning

TV-overvågning

Lov om TV-overvågning - Lov om behandling af personoplysning (uddrag)

af Peter Blume

Bogen indleder med en redegørelse for de hensyn, som har betydning for, i hvilket omfang tv-overvågning bør finde sted.

Udgave 1 2008 | 148 sider | ISBN 9788757492156

Pris DKK 225,00

Retlig regulering af internationale

Retlig regulering af internationale

persondataoverførsler

af Peter Blume

Bogen er skrevet med henblik på virksomheder, der har et overførselsbehov, og ligeledes dem, der har en almindelig interesse i persondatabeskyttelse.

Udgave 1 2006 | 211 sider | ISBN 9788757413632

Pris DKK 540,00
Medl. DKK 432,00

Retlig regulering af internationale

Retlig regulering af internationale

af Peter Blume

Bogen er skrevet med henblik på virksomheder, der har et overførselsbehov, og ligeledes dem, der har en almindelig interesse i persondatabeskyttelse.

Udgave 1 2006 | 211 sider | ISBN 9788757491692

Pris DKK 432,00

Ret og Digital forvaltning

Ret og Digital forvaltning

af Hans Christian Spies & Peter Blume

Hovedfokus i denne bog på de retlige problemstillinger, der aktualiseres når der skal tages stilling til, om en digitalisering i form af automatiseret retsanvendelse skal gennemføres.

Udgave 1 2005 | 203 sider | ISBN 9788757411584

Pris DKK 420,00
Medl. DKK 336,00

Ret og Digital forvaltning

Ret og Digital forvaltning

af Hans Christian Spies & Peter Blume

Hovedfokus i denne bog på de retlige problemstillinger, der aktualiseres når der skal tages stilling til, om en digitalisering i form af automatiseret retsanvendelse skal gennemføres.

Udgave 1 2005 | 203 sider | ISBN 9788757490701

Pris DKK 325,00

Behandling af persondata

Behandling af persondata

af Peter Blume

Bogen sætter lov om behandling af personoplysninger i et kritisk perspektiv. Der redegøres for de grundlæggende principper om databeskyttelse som optakt til en beskrivelse af lovens forhistorie. Herefter sættes fokus på lovens struktur, der udgør en nøgle til en forståelse af lovens enkelte bestemmelser.

Udgave 1 2003 | 342 sider | ISBN 9788757408669

Pris DKK 750,00
Medl. DKK 600,00

Behandling af persondata

Behandling af persondata

- en kritisk kommentar

af Peter Blume

Bogen sætter lov om behandling af personoplysninger i et kritisk perspektiv. Der redegøres for de grundlæggende principper om databeskyttelse som optakt til en beskrivelse af lovens forhistorie. Herefter sættes fokus på lovens struktur, der udgør en nøgle til en forståelse af lovens enkelte bestemmelser.

Udgave 1 2003 | 342 sider | ISBN 9788757490565

Pris DKK 600,00

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.