Yvonne Due Billing

Yvonne Due Billing

CV

  • Fil.dr. i sociologi, docent ved Lunds Universitet og lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.
  • Er forfatter til flere bøger og adskillige artikler inden for området organisationer, ledelse, karriere og køn.
  • Har tidligere bl.a. udgivet 'Køn, ledelse, organisation' (m. Mats Alvesson, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1989), 'Køn, karriere, familie' (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991) og 'Understanding Gender and Organizations' (m. Mats Alvesson, Sage, 1997).
  • Er medredaktør på tidsskriftet 'Gender, Work and Organization' (Blackwell)