Uffe Baller

Uffe Baller

Uffe Baller, cand.jur., arbejder som advokat ved Interlex Advokater.

Hans primære arbejdsområder er landbrugets retsforhold, ekspropriationsret, generationsskifte og dødsbobehandling.

CV

  • Advokat siden 1976.