Tuk Bagger

Tuk Bagger

CV

  • Dommer ved Københavns Byret siden 1997 og landsdommer ved Østre Landsret siden 2009.
  • Foto vedhæftet
  • Har været med til at starte retsmæglingsordningen op og har retsmæglet i praksis siden uddannelsen hertil i 2003. Deltager løbende i uddannelsen af retsmæglere. Har siden 2006 tillige været beskæftiget med ligebehandling i Ligestillingsnævnet og Ligebehandlingsnævnet.