Ulovligt tilvejebragte beviser i straffeprocessen

af Birgitte Brøbech


Udgave 1 2003
480 sider
ISBN: 9788757405576

Køb denne titel

Papirbog(Medlemmer DKK 456,00)DKK 570,00
Antal:
Læseprogram:   
E-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions.
Autorisering:Programmet skal autoriseres med dit personlige Adobe ID. Få et Adobe ID her.
Levering:Inden for 10 min. efter køb pr. e-mail.  Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage.
Returret:Da der er tale om straks-levering accepterer du ved køb, at du ikke har returret.
Udskriving:Du kan udskrive 1 gang.
Copy/paste:10 sider til andre programmer som eksempelvis Word.


LÆS MERE OM E-BØGER HER

Om bogen

En detaljeret og systematisk fremstilling af ulovligt indhentede bevisers anvendelse i den danske strafferetspleje.

I de senere år har der været en tendens til, at danske domstole - under indflydelse af blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - har udviklet sig mod at tillægge formelle retsregler større vægt end tidligere. Det har blandt andet betydet, at domstolene udviser en øget tendens til at ekskludere ulovligt tilvejebragte beviser.

Bogen indeholder blandt andet en gennemgang af relevant dansk retspraksis og praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og opstiller på den baggrund retningslinier for, hvornår domstolene henholdsvis ekskluderer eller admitterer ulovligt tilvejebragte beviser. Retspraksis sammenholdes med den juridiske teori på området.

Forfatteren ser også nærmere på, om ulovlig tilvejebringelse af beviser i en række konkrete sager har fået konsekvenser for de involverede politifolk. Relevante disciplinærsager fra de seneste 15 år gennemgås.

"Ulovligt tilvejebragte beviser i straffeprocessen" er et nyttigt værktøj for praktikere, herunder forsvarsadvokater og ansatte inden for politi, anklagemyndighed og domstole.

Bogen er forfatterens ph.d. afhandling.