Retskilder og retsteorier

af Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen


Udgave 5 2017
510 sider
Indbinding: Softcover
ISBN: 9788757437645

Køb denne titel

Papirbog(Medlemmer DKK 520,00)DKK 650,00
e-Bog(Medlemmer DKK 468,00)DKK 585,00
Antal:
Læseprogram:   
E-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions.
Autorisering:Programmet skal autoriseres med dit personlige Adobe ID. Få et Adobe ID her.
Levering:Inden for 10 min. efter køb pr. e-mail.  Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage.
Returret:Da der er tale om straks-levering accepterer du ved køb, at du ikke har returret.
Udskriving:Du kan udskrive 1 gang.
Copy/paste:10 sider til andre programmer som eksempelvis Word.


LÆS MERE OM E-BØGER HER

Om bogen

Den hermed foreliggende 5. reviderede udgave af Retskilder og Retsteorier
bygger på Tvarnø & Nielsens retsteori, der kaldes europæisk, realistisk retspositivisme.

Bogen består af to dele. I Del I gennemgås de retskilder, der anvendes i juridisk
praksis. Her behandles regulering, der omfatter dansk lovgivning i vid forstand
(grundloven, almindelige love, bekendtgørelser, mv.), EU lovgivning, der omfatter
traktater (TEU, TEUF, Chartret om grundlæggende rettigheder) og EU-retlig
sekundærlovgivning (forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser)
samt folkeretlige traktater. Derefter behandles praksis (domspraksis, administrativ
praksis, retssædvaner og forskningspraksis) og uskreven ret (almindelige
retsprincipper og forholdets natur). I det sidste kapitel i Del I gennemgås
retsdogmatisk fortolkning og de teoretiske værktøjer (begreber, systematiske
snit, principper, mv.), retsdogmatikken benytter.

I Bogens Del II gennemgås de vigtigste retsteorier og teoretiske perspektiver
på retten. Her behandles naturret, hermeneutik, retspositivismen som udformet
navnlig af Hans Kelsen og videreudviklet i ’critical legal positivism’ og institutionel
retsteori, skandinavisk realistisk retsteori som udformet navnlig af Alf
Ross, kønsperspektiv på retten og retsøkonomi. Hovedtrækkene i europæisk,
realistisk retspositivisme opsummeres i bogens sidste kapitel (kap. 12).

Europæisk, realistisk retspositivisme er en syntese af retspositivismen og
Ross’ realistiske retsteori. Retten anskues ud fra en monistisk synsvinkel, hvor
danske retskilder, EU-retlige retskilder og folkeretlige retskilder ses som ét
stort, integreret retssystem. Gyldig ret (gældende ret) defineres som regler, der
anvendes i juridisk praksis, fordi anvenderne på grundlag af en retsdogmatisk
analyse finder, at de hører til retssystemet. De vigtigste former for juridisk
praksis er domspraksis, lovgivningspraksis og forskningspraksis. Det er en
forudsætning for, at en regel kan anses for gyldig ret (gældende ret) at der er
en rimelig grad af konsensus herom mellem domstole, lovgivere og juridiske
forskere. 


Udforsk flere bøger inden for Almene emner og retshistorie

Bogen er både tilgængelig i et trykt format og som E-bogs version, begge kan
bestilles her på siden. 

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.