Privilegerede virksomheder

af Michael Steinicke


Udgave 1 2002
208 sider
ISBN: 9788757408393

Køb denne titel

Papirbog(Medlemmer DKK 320,00)DKK 400,00
Antal:

Om bogen

"Privilegerede virksomheder og EU-retten" indeholder en gennemgang af EF-traktatens regler om konkurrenceforholdene for offentlige virksomheder og virksomheder, der har fået tildelt enerettigheder. Bogen redegør for de generelle regler, som finder anvendelse for alle virksomheder - fra DSB til de kommunale fællesskaber.

Bogen indledes med en præsentation af begrebet privilegeret virksomhed og en kort redegørelse for de danske regler herom i konkurrenceloven. Bogen indeholder en grundig gennemgang af EF-traktatens regler om privilegeret virksomhed, primært bestemmelserne i art. 86 og 31. Blandt de emner, der behandles, er enerettighedsbegrebet, bestemmelsernes samspil med EU-rettens øvrige regler, Kommissionens rolle som håndhæver og offentlige virksomheders adfærd på markedet. De relevante problemer er belyst ved en omfattende praksis. Endvidere præsenteres de EU-retlige liberaliseringsregler, herunder reguleringen af sektorerne for telekommunikation, energi, postvirksomhed og trafik.. Bogen henvender sig til alle, der arbejder med konkurrenceretten generelt og med offentlige virksomheder og virksomheder med enerettigheder i særdeleshed.

Nærværende bog er det første samlede værk om emnet på dansk. Det er håbet, at bogen vil bidrage til en bedre forståelse af både de EU-retlige og de danske konkurrenceretlige regler om emnet.