Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen

af Niels Fenger & Morten P. Broberg


Udgave 1 2008
456 sider
ISBN: 9788757412468

Køb denne titel

Papirbog(Medlemmer DKK 600,00)DKK 750,00
Antal:
Læseprogram:   
E-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions.
Autorisering:Programmet skal autoriseres med dit personlige Adobe ID. Få et Adobe ID her.
Levering:Inden for 10 min. efter køb pr. e-mail.  Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage.
Returret:Da der er tale om straks-levering accepterer du ved køb, at du ikke har returret.
Udskriving:Du kan udskrive 1 gang.
Copy/paste:10 sider til andre programmer som eksempelvis Word.


LÆS MERE OM E-BØGER HER

Om bogen

Præjudicielle forelæggelser er ukendte i de nordiske retssystemer. Til gengæld spiller denne procedure en meget vigtig rolle i fællesskabsretten. Alligevel har kun få forfattere underlagt emnet en mere dybdegående behandling. Denne mangel er særligt udtalt på de skandinaviske sprog, men også på de europæiske hovedsprog er der overraskende få opdaterede behandlinger af emnet. Denne bog råder nu bod på manglen.

En præjudiciel forelæggelse er en anmodning fra en national retsinstans til EF-domstolen om at afklare fortolkningen eller gyldigheden af en fællesskabsregel. EF-domstolen udgør i den forbindelse ikke en appelinstans, der tager stilling til den forelæggende retsinstans' afgørelse. EF-domstolen tager i princippet alene stilling til fællesskabsretten, men hverken til hovedsagens faktum, til national ret eller til den konkrete subsumption i sagen. Endvidere retter den præjudicielle afgørelse - uanset at den normalt tager form af en dom - sig kun direkte til den nationale retsinstans. Den præjudicielle forelæggelse er med andre ord udtryk for et samarbejde og en arbejdsdeling.

Den præjudicielle procedure har flere vigtige funktioner.

- Den medvirker til at sikre en ensartet fortolkning og anvendelse af fællesskabsretten i hele Fællesskabet.

- Den er med til at sikre en effektiv gennemførelse af fællesskabsretten og indebærer herved en indirekte men alligevel ganske effektiv kontrol med medlemsstaternes opfyldelse af deres fællesskabsretlige pligter.

- Den giver nationale retsinstanser adgang til bistand til at løse vanskelige, fællesskabsretlige spørgsmål.

- Den spiller en vægtig rolle i den politiske integration i Fællesskabet.

Den præjudicielle procedure har på en række områder spillet en afgørende rolle for udviklingen af fællesskabsretten. Nogle af de mest fundamentale principper er således blevet fastslået i forbindelse med forelæggelser. Det gælder eksempelvis de centrale principper om fællesskabsrettens forrang og direkte virkning. En konsekvens af den præjudicielle procedure er tilsvarende, at de nationale retsinstanser knyttes sammen med EF-domstolen. Dette er med til at sikre, at disse retsinstanser i realiteten (også) fungerer som fællesskabsdomstole.

De præjudicielle forelæggelser har således flere vigtige funktioner, som det er værd at sætte sig ind i.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.