Skatteret

Det skatteretlige område regulerer skatter og afgifter hos personer, selskaber og offentlige myndigheder. Ligeledes belyses problemstillinger som beregning, påligning, opgørelser under dette område. Eksempler på juridiske skatteretlige udgivelser fra Djøf Forlag er Erhvervsbeskatning, Grundlæggende momsretlige principper, Aktieavancebeskatningsloven, Kursgevinstloven, Generationsskifte og omstrukturering m. fl.

Tonnagebeskatning

Tonnagebeskatning

En retsvidenskabelig analyse

af Ann Rask Vang

Formålet med afhandlingen er at analysere den danske tonnageskattelov med henblik på at fastlægge gældende ret for anvendelsesområdet og for fortolkningen af tonnageskatteloven

Udgave 1 2016 | 260 sider | ISBN 9788757499186

Pris DKK 360,00

Lovsamling 2016/2 – Skatteret

Lovsamling 2016/2 – Skatteret

af Jurist- og Økonomforbundets Forlag (red.)

I Lovsamling 2016/2 - Skatteret samles skatteretten i ny lovsamling, der henvender sig til studerende og praktikere.

Udgave 3 2016 | 588 sider | ISBN 9788757435689

Pris DKK 300,00
Medl. DKK 240,00

Tonnagebeskatning

Tonnagebeskatning

En retsvidenskabelig analyse

af Ann Rask Vang

Formålet med afhandlingen er at analysere den danske tonnageskattelov med henblik på at fastlægge gældende ret for anvendelsesområdet og for fortolkningen af tonnageskatteloven

Udgave 1 2016 | 260 sider | ISBN 9788757435887

Pris DKK 450,00
Medl. DKK 360,00

Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

af Karina Kim Egholm Elgaard

Bogen afdækker og analyserer samspillet mellem moms- og indkomstskatteretten set i en større struktureret sammenhæng både i generel og konkret henseende.

Udgave 1 2016 | 300 sider | ISBN 9788757435474

Pris DKK 550,00
Medl. DKK 440,00

Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

af Karina Kim Egholm Elgaard

Bogen afdækker og analyserer samspillet mellem moms- og indkomstskatteretten set i en større struktureret sammenhæng både i generel og konkret henseende.

Udgave 1 2016 | 385 sider | ISBN 9788757499612

Pris DKK 440,00

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk