Miljøret

Det miljøretlige retsområde dækker emner som miljø, naturbeskyttelse, energi mv. Området regulerer forureningsbekæmpelse og beskyttelse af naturen. Miljøretten er et tværgående retsområde, der også inddrager emner som vandforsyning, råstofudvinding, farligt gods og byggelovgivningen. De udgivelser du finder inden for det miljøretlige område omfatter bl.a. titler som Environmental Law in Denmark, Undergrundsloven, Afgifter og affaldsregulering, Vedvarende energi og Klimaændringer i juridisk perspektiv.

Erhvervsmiljøretten

Erhvervsmiljøretten

Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav ogproces- og digitaliseringskrav

af Ellen Margrethe Basse

Erhvervsmiljøretten er en ny bog, der behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis.

Udgave 1 2017 | 1010 sider | ISBN 9788771980714

Pris DKK 882,00
Medl. DKK 705,60

Erhvervsmiljøretten

Erhvervsmiljøretten

Miljøgodkendelsesordninger, miljøkvalitetskrav og proces- og digitaliseringskrav

af Ellen Margrethe Basse

Erhvervsmiljøretten er en ny bog, der behandler erhvervslivets miljømæssige rammebetingelser, som de er formuleret i EU’s og dansk lovgivning, retspraksis og administrativ praksis.

Udgave 1 2017 | 1010 sider | ISBN 9788757431230

Pris DKK 980,00
Medl. DKK 784,00

International miljøret

International miljøret

- fra rammerne til reglerne

af Veit Koester

Bogen gennemgår de internationale miljøtraktaters karakter i form af de principper og regler, der er typiske for dem.

Udgave 1 2016 | 882 sider | ISBN 9788757499957

Pris DKK 1350,00
Medl. DKK 1080,00

International miljøret

International miljøret

- fra rammerne til reglerne

af Veit Koester

Bogen gennemgår de internationale miljøtraktaters karakter i form af de principper og regler, der er typiske for dem.

Udgave 1 2016 | 882 sider | ISBN 9788757416558

Pris DKK 1500,00
Medl. DKK 1200,00

Environmental Law in Denmark

Environmental Law in Denmark

af Ellen Margrethe Basse

This book provides ready access to legislation and practice concerning the environment in Denmark.

Udgave 2 2016 | 440 sider | ISBN 9788757434927

Pris DKK 1000,00
Medl. DKK 800,00

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.