Immaterial-, konkurrence- og markedsret

Dette område behandler problemstillinger om immateriel- konkurrence- og markedsret. Immaterielretten er betegnelsen for de regler, som regulerer og beskytter ophavsretten til litterære og kunstneriske værker, design, varemærker m.fl. Konkurrenceretten regulerer regler, som skal være med til at sikre den frie konkurrence på markedet mellem erhvervsdrivende virksomheder. Endeligt dækker markedsretten den kommercielle afsætning af varer, markedsføringen og forbrugerbeskyttelsen. Inden for dette emne finder du juridiske udgivelser såsom Brug af varemærker i digitale medier, Immaterialret, EU-direktiverne om ophavsret, Designeret, Databeskyttelsesret, Fusionskontrol i Danmark m.fl.

Varemærkeret

Varemærkeret

Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer

af Mikael Francke Ravn & Knud Wallberg

Denne bog redegør for varemærkeretten med relevante henvisninger og forklaringer.

Udgave 5 2017 | 600 sider | ISBN 9788757435221

Pris DKK 1500,00
Medl. DKK 1200,00

Dansk ophavsrets fleksibilitet

Dansk ophavsrets fleksibilitet

En retsdogmatisk analyse af ophavsretslovens fortolkningsmæssige grænser

af Jacob Linkis

Bogen giver en analyse af de centrale ophavsretlige begreber i ophavsretsloven med henblik på at fastslå, hvor fleksibel den ophavsretlige beskyttelse er.

Udgave 1 2016 | 316 sider | ISBN 9788757434989

Pris DKK 430,00
Medl. DKK 344,00

Immaterialret - Kompendium 2016/17

Immaterialret - Kompendium 2016/17

af Morten Rosenmeier (red.)

Kompendiet i immaterialret er en kortfattet gennemgang af de immaterialretlige regler, som beskrives i dybden i schovsbo, J., rosenmeier, m. & salung Petersen, C. 2015, immaterialret.

Udgave 1 2016 | 112 sider | ISBN 9788757437348

Pris DKK 150,00
Medl. DKK 120,00

Lovsamling 2016 - Immaterialret

Lovsamling 2016 - Immaterialret

af Morten Rosenmeier (red.)

Lovsamlingen indeholder de væsentligste og mest centrale immaterialretlige regler. Indholdet er udvalgt og sammensat, så det dækker den studerendes behov for en basis regelsamling i undervisningen såvel som til eksamen.

Udgave 1 2016 | 190 sider | ISBN 9788757437331

Pris DKK 145,00
Medl. DKK 116,00

Brug af andres varemærker i digitale medier

Brug af andres varemærker i digitale medier

Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader

af Knud Wallberg

Bogen giver en grundig retlig analyse af gældende varemærkeret og skaber en øget klarhed og forudsigelighed i retstilstanden for digitale varemærker.

Udgave 1 2015 | 275 sider | ISBN 9788757499087

Pris DKK 360,00

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk