Almene emner og retshistorie

Juridiske udgivelser i kategorien ”almene emner og retshistorie” belyser, hvordan de tre retsvidenskabelige discipliner, retslæren, retshistorie og retssociologi skal behandles. Disse udgivelser har til formål at give læseren en forståelse for den retsdogmatiske metode, retsdisciplinen, og rettens funktion. Det er under denne kategori, at du finder juridiske bøger såsom Retsvidenskabsteori, Retskilder og Retsteorier, Retssystemet og juridisk metode, Konfliktmægling etc. 

Kulturarven

Kulturarven

– og dens retlige beskyttelse

af Ditlev Tamm

Bogen er den første samlede fremstilling på dansk af såvel de nationale som internationale regler om kulturarvsbevaring.

Udgave 1 2016 | 242 sider | ISBN 9788757434965

Pris DKK 325,00

Kulturarven

Kulturarven

– og dens retlige beskyttelse

af Ditlev Tamm

Bogen er den første samlede fremstilling på dansk af såvel de nationale som internationale regler om kulturarvsbevaring.

Udgave 1 2016 | 300 sider | ISBN 9788757498837

Pris DKK 425,00
Medl. DKK 340,00

Jura i operaens verden

Jura i operaens verden

af Peter Garde

Jura i operaens verden er en grundig og tankevækkende gennemgang af 92 operaer, der alle har dét til fælles, at de enten behandler et juridisk problem.

Udgave 2 2016 | 550 sider | ISBN 9788757437959

Pris DKK 227,50

Den juridiske metode

Den juridiske metode

- en introduktion

af Lone L. Hansen & Erik Werlauff

Dette er en brugerorienteret fremstilling af den juridiske metode, og hvordan man anvender denne i praksis.

Udgave 2 2016 | 251 sider | ISBN 9788757436648

Pris DKK 450,00
Medl. DKK 360,00

Retssystemet og juridisk metode

Retssystemet og juridisk metode

af Peter Blume

Bogen giver en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode.

Udgave 3 2016 | 385 sider | ISBN 9788757435030

Pris DKK 445,00
Medl. DKK 356,00

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk