Juridiske udgivelser

På denne side finder du publikationer inden for fagområdet jura. Jura som fagområde dækker i denne sammenhæng over et bredt udsnit af juridiske emner, der kan inddeles i hhv. almene emner (almene fag) og gældende ret. I kategorien ”almene emner og retshistorie” vil du finde litteratur, hvis formål er at give læseren en forståelse for den juridiske metode, retsvidenskaben i bred forstand og rettens funktion. Det er også under denne kategori, hvor du kan finde emner, der undersøger retten i et tværfagligt perspektiv. De øvrige juridiske emner omhandler gældende ret, forstået som retsregler, lovgivning, retskilder, retsgrundsætninger og retspraksis. Her finder du et stort og bredt udvalg af hhv. lærebøger, beskrivelser og analyser af gældende ret, der fremgår i alfabetisk rækkefølge fra Arbejdsret til Transportret.


Forvaltningsret

Forvaltningsret

af Niels Fenger

Bogen er den største samlede fremstilling af den danske forvaltningsret og indeholder en grundig og systematisk gennemgang af alle hovedemnerne inden for forvaltningsrettens almindelige del.

Udgave 1 2018 | 1184 sider | ISBN 9788757435788

Pris DKK 1500,00
Medl. DKK 1200,00

Dansk Markedsret

Dansk Markedsret

af Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke

Dansk markedsret behandler konkurrencebegrænsningsretten og markedsføringsreguleringen.

Udgave 5 2018 | 501 sider | ISBN 9788757439595

Pris DKK 750,00
Medl. DKK 600,00

Selskabsloven

Selskabsloven

De første 100 år

af Jesper Lau Hansen (ansv. red.)

100-året for en milepæl i dansk selskabsret er nået. Bogen giver et overblik over selskabsrettens fortsatte aktualitet

Udgave 1 2018 | 225 sider | ISBN 9788771981896

Pris DKK 360,00
Medl. DKK 288,00

Fem retsfilosofiske teser

Fem retsfilosofiske teser

af Sten Schaumburg-Müller

Bogen er et forsøg på at tænke videre, rigtigere og mere aktuelt end eksisterende, klassiske retsfilosofiske retninger.

Udgave 1 2018 | 480 sider | ISBN 9788771982008

Pris DKK 436,50
Medl. DKK 349,20

Selskabsloven

Selskabsloven

De første 100 år

af Jesper Lau Hansen (red.)

100-året for en milepæl i dansk selskabsret er nået. Bogen giver et overblik over selskabsrettens fortsatte aktualitet

Udgave 1 2018 | 225 sider | ISBN 9788757440188

Pris DKK 400,00
Medl. DKK 320,00

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.