Forvaltningsret

af Jens Olsen, Morten Engberg, Kaj Larsen, Karsten Loiborg, Jon Andersen & Hans Gammeltoft-Hansen


Udgave 2 2003
1142 sider
ISBN: 9788757445121

Køb denne titel

Papirbog(Medlemmer DKK 1144,00)DKK 1430,00
Antal:
Læseprogram:   
E-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions.
Autorisering:Programmet skal autoriseres med dit personlige Adobe ID. Få et Adobe ID her.
Levering:Inden for 10 min. efter køb pr. e-mail.  Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage.
Returret:Da der er tale om straks-levering accepterer du ved køb, at du ikke har returret.
Udskriving:Du kan udskrive 1 gang.
Copy/paste:10 sider til andre programmer som eksempelvis Word.


LÆS MERE OM E-BØGER HER

Om bogen

"Forvaltningsret" foreligger nu i 2 udgave. Der er sket væsentlige ændringer siden første udgaven i 1994, adskillige kapitler og afsnit er helt omskrevne; resten er revideret. Et nyt kapitel om god forvaltningsskik er tilføjet.

Forfatternes tilknytning til ombudsmandsembedet præger fremstillingen, blandt andet derved at den indeholder en systematisk gengivelse af ombudsmandens praksis vedrørende en række væsentlige forvaltningsprocessuelle problemer. På dette grundlag indgår bogen også i den mere generelle vejledning om forvaltningsretlige spørgsmål, der er et vigtigt led i embedets funktioner. Samtidig må det dog anføres, at embedet naturligvis ikke kan anses for bundet af enhver stillingtagen til retlige spørgsmål i fremstillingen. Dette gælder især de områder, hvor embedets hidtidige praksis er sparsom, samt de forvaltningsprocessuelle spørgsmål hvor embedet har et særligt ansvar for retstilstandens stadige udvikling og tilpasning.

”Forvaltningsret” er blevet til i et samarbejde mellem de seks forfattere, der alle har ledende stillinger hos Folketingets Ombudsmand og tillige baggrund i den juridiske undervisning ved de højere læreanstalter.