Forbedringer - Energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning

af Jakob Juul-Sandberg


Udgave 1 2009
189 sider
ISBN: 9788757420241

Køb denne titel

Papirbog(Medlemmer DKK 220,00)DKK 275,00
e-BogDKK 220,00
Antal:
Læseprogram:   
E-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions.
Autorisering:Programmet skal autoriseres med dit personlige Adobe ID. Få et Adobe ID her.
Levering:Inden for 10 min. efter køb pr. e-mail.  Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage.
Returret:Da der er tale om straks-levering accepterer du ved køb, at du ikke har returret.
Udskriving:Du kan udskrive 1 gang.
Copy/paste:10 sider til andre programmer som eksempelvis Word.


LÆS MERE OM E-BØGER HER

Om bogen

De globale klimaforandringer berører flere og flere mennesker, flere og flere steder og flere og flere fagområder. Når det gælder nedbringelsen af CO2-udslippet i det danske samfund, er der naturligt nok fokus på energieffektivisering i bygninger. Bygningers opførelse og energiforbruget ved driften af bygninger står for omkring 40 % af det samlede energiforbrug - både i Danmark og på EU-plan.

Der ligger et stort potentiale for energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse, der i Danmark renoveres for meget betydelige millionbeløb årligt. Ekspertvurderinger anslår, at energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse kan reduceres med 50 % inden 2020. F.eks. er 75 % af alle bygninger i landet opført før 1979, hvor der første gang blev indført isoleringskrav i bygningsreglementet.

Når man ser på situationen i en lejeretlig belysning, er udlejere i de senere år blevet pålagt flere og flere forpligtelser med hensyn til at udlejningsejendommen skal opfylde en række lovgivningsmæssige krav, der relaterer sig til miljø, klima og energibesparelse. Opfyldelsen af disse forpligtelser medfører forøgede udgifter for udlejeren og lægger nye lag på en i forvejen kompliceret lovgivning.

Det har derfor stor betydning, at lovgivningen med hensyn til energibesparende boligforbedringer indeholder incitamenter for lejeforholdets parter til at gennemføre energieffektive foranstaltninger, og at retstilstanden, når det skal gøres, er gennemskuelig.

Denne fremstilling belyser i den sammenhæng, med udgangspunkt i det lejeretlige forbedringsbegreb og lejelovgivningens regulering af adgangen til at gennemføre forbedringer i udlejningsejendomme, hvilke muligheder og begrænsninger udlejer og lejer møder, når der gennemføres energieffektiviserende foranstaltninger i en ejendom. Reglerne i lejeloven, boligreguleringsloven, erhvervslejeloven og lov om leje af almene boliger inddrages.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.