Den retlige regulering af asylansøgere i en

europæisk kontekst

af Kim U. Kjær


Udgave 1 2001
428 sider
ISBN: 9788757404760

Køb denne titel

Papirbog(Medlemmer DKK 448,00)DKK 560,00
Antal:
Læseprogram:   
E-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions.
Autorisering:Programmet skal autoriseres med dit personlige Adobe ID. Få et Adobe ID her.
Levering:Inden for 10 min. efter køb pr. e-mail.  Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage.
Returret:Da der er tale om straks-levering accepterer du ved køb, at du ikke har returret.
Udskriving:Du kan udskrive 1 gang.
Copy/paste:10 sider til andre programmer som eksempelvis Word.


LÆS MERE OM E-BØGER HER

Om bogen

Bogen indeholder en grundig gennemgang og analyse af den relevante fælleseuropæiske regulering. Reguleringen omfatter en række instrumenter, der inden Maastricht-traktatens ikrafttræden blev til som led i EF-landenes parallelle mellemstatslige samarbejde. Dublin-konventionen, de instrumenter der efterfølgende er vedtaget inden for EU's retlige og institutionelle rammer i Unionens 1. og 3. søjle, samt Schengen-samarbejdet omtales. Bogen diskuterer, om disse instrumenter er fuldt ud forenelige med almindeligt anerkendte flygtninge- og menneskeretlige standarder, og det konkluderes at flere af instrumenterne er problematiske i denne henseende.

Den danske modtagelsesordning og regelgrundlagets samspil med den fælleseuropæiske regulering gennemgås i bogen. Herunder omtales afvisningen af asylansøgere til "sikre tredjeland", Dublin-regelsættets implementering i dansk ret, anvendelsen af de såkaldte "transportørsanktioner" og udstationering af danske embedsmænd i udenlandske lufthavne, samt anvendelsen af den særlige åbenbart grundløs-procedure til behandling af "tynde" asylsager. Bogen påpeger en række forhold, hvor den danske modtagelsesordning er på kant med vores almindelige internationale forpligtelser.

Det nye retsgrundlag og det søjleskift, der blev gennemført med Amsterdam-traktaten gennemgås, og i tilknytning hertil diskuteres det, om der med Amsterdam-traktaten er lagt op til en mere beskyttelsesorienteret strategi. Er EU ved at udvikle sig til et "Fort Europa"? Bogen afsluttes med en vurdering af det danske forbeholds konsekvenser i relation til de nye søjle 1-instrumenter, der nu er i støbeskeen.

Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling. Forfatteren arbejder som seniorforsker på Det Danske Center for Menneskerettigheder og er desuden kursuslektor i faget Udlændingeret på Københavns Universitet samt medlem af Flygtningenævnet.

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag >

Tilmeld dig nyhedsmailen i dag
Hold dig fagligt opdateret

Tilmeldingsformular til Djøf Forlags nyhedsbrev

*Vælg dine interesser:

i
For at forhindre misbrug af denne blanket, skal du sætte kryds i feltet. Eventuelt bliver du bedt om at indtaste en tekst, der vises som et billede.