Bøger til advokater fra Djøf Forlag 2016

Her finder du udvalgte lovkommentarer og aktuelle fagbøger, der har særlig relevans for advokatbranchen.


Lejeloven med kommentarer
Pris ekskl. moms kr. 1.920,-
Pris inkl. moms kr. 2.400,-

Voldgiftsloven
med kommentarer
Pris ekskl. moms kr. 1.560,-
Pris inkl. moms kr. 1.950,-

Aktuel udbudsret II
Pris ekskl. moms kr.
480,-
Pris inkl. moms kr.
600,-

EU Udbudsretten
Pris ekskl. moms kr. 800,-
Pris inkl. moms kr. 1.000,-

Ansættelsesklausuler
Pris ekskl. moms kr. 748,-
Pris inkl. moms kr.
935,-

Ansættelsesretlige
af virksomheds-overdragelser
Pris ekskl. moms kr.
880,-
Pris inkl. moms kr. 1.100,-

Ligestillingslovene
bind I & II
Pris ekskl. moms kr. 1.600,-
Pris inkl. moms kr. 2.000,-

Ligestillingslovene 
bind I
Pris ekskl. moms kr. 1.000,-
Pris inkl. moms kr. 1.250,-

Ligestillingslovene
bind II
Pris ekskl. moms kr. 1.288,-
Pris inkl. moms kr. 1.610,-

Erhvervsbeskatning
Pris ekskl. moms kr. 796,-
Pris inkl. moms kr. 995,-

Inddrivelse
Pris ekskl. moms kr. 1.040,-
Pris inkl. moms kr. 1.300,-

Kapitalselskaber og
erhvervsdrivende 
fonde
Pris ekskl. moms kr.
760,-
Pris inkl. moms kr.
950,-

Selskabsstrukturer
Pris ekskl. moms kr. 480,-
Pris inkl. moms kr. 600,-

Fast Ejendom I -Overdragelsen
Pris ekskl. moms kr. 620,-
Pris inkl. moms kr.
775,-

Fast Ejendom III -Ejerbeføjelsen
Pris ekskl. moms kr.
280,-
Pris inkl. moms kr.
350,-

Juristen
Prisen for årligt
papirabonnement
er kr. 900,-

Prisen for årligt
onlineabonnement
er kr. 2.750,-


 
 

LinkedIn

Bliv en del af vores netværk